Çift Boğumlu Rakorlu Kauçuk Kompansatör

ÇİFT BOĞUMLU RAKORLU KAUÇUK KOMPANSATÖRLER 

* Sistemdeki stresi ve eksenel dengesizliği azaltır. * Titreşimi ve hareketi izole eder. * Akışkan gürültüsünü absorbe eder. * Uzun süre ve verimli çalışabilmesi için yatay olarak monte edilmelidir. 

Kullanım Alanları : * Pompalar * Kompresörler * Vantilatörler * Titreşim yutucular * Soğutucular * Havalandırma sistemleri 
* Endüstriyel boru sistemleri * Kuvvet santralleri * Demir çelik endüstrisi * Gemi endüstrisi * Kağıt endüstrisi * Su ve kirlilik kontrol sistemleri 

TWIN SPHERE UNION RUBBER EXPANSION JOINTS 

* Reduces system stress and axial imbalance in the system. * Isolated vibration and motion. * Absorb the fluid noise. * It should be fitted horizontally for proper working. 

Usage Areas : * Pomps * Blowers * Fans * Absorption machines * Chillers * Ventilating systems 
* Industrial piping systems * Power generating plants * Steel mills industry * Shipyard industry * Paper industry * Water and pollution control systems 
 

Arama Sonuçları

ARA
WhatsApp