Kauçuk Kompansatör

KAUÇUK KOMPANSATÖRLER 


- Her yöndeki titreşimi ve sesleri izole ederek gürültü oluşumunu önlerler. - Sıcaklık değişiminden dolayı oluşan uzama ve kısalmayı emer, yanal ve açısal hare- ketleri dengelerler. - Koç darbesini önler. - Conta veya salmastra gerektirmezler. 
Kullanım Alanları : * Klima * Sıhhi tesisatlar * Boru hatları * Sıcak hava hatları * Endüstriyel tesisler * Denizsel sistemler 

* Havalandırma sistemleri * Hava kompresörleri * Kanalizasyon ve drenaj hatları * Pompalarda emme ve basına ağızları * Güç makinaları 

RUBBER EXPANSION JOINTS 


- Prevent noise generation by isolating the vibrations and voices in each direction. - Absorb axial, lateral and angular movements. - Prevent water hammer. - Does not require gasket and seal. 

Usage Area : * Air conditioning * Plumbing systems * Pipe lines * Hot air lines * Industrial plants * Marine systems 
* Ventilation systems * Air compressors * Sewerage and drainage lines * Suction and pressure lines * Power machines 

Arama Sonuçları

ARA
WhatsApp